Pallettenmagazijn

Pallettenmagazijn

Receptie van de containers

Dagelijks ontvangen en verwerken we in de receptiezone meer dan 68 pallets die door onze leveranciers worden geleverd. Deze goederen worden gesorteerd en gecontroleerd op basis van de begeleidende receptielijst. Nadien worden de goederen voorzien van een scanetiket zodat ze doorverwezen kunnen worden naar het pallettenmagazijn of het Maestro-systeem.

Receptie van de stukgoederen

Iedere dag ontvangen we, binnen de receptiezone, een 30-tal palletten met stukgoederen. Ook deze goederen worden gesorteerd en gecontroleerd, dit gebeurt dan weer aan de hand van de meegestuurde zendnota. Daarna krijgen alle goederen een scanetiket, en zijn ook zij klaar voor het pallettenmagazijn of het Maesto-systeem.

Controle van de goederen

Binnengekomen goederen worden steekproefsgewijs onderworpen aan kwaliteitscontroles. In eerste instantie gebeurt dit via een visuele contole waarbij we gebruikmaken van schuifmaten, micrometers en draadkalibers. Daarnaast worden er ook labotesten uitgevoerd en geregistreerd, zoals het testen op hardheid en metingen met een profielprojector.

Wegzetten van de goederen

Na het receptioneren en controleren krijgen alle binnengekomen goederen een plaats in het pallettenmagazijn. Dit gebeurt door 2 inductiegeleide CTX-machines die gebruik maken van RF-technologie. Deze toestellen werken volgens een vaste procedure. Hierbij duidt het scanetiket aan op welke locatie de goederen moeten worden geplaatst. Als men dan eenmaal op de juiste locatie aankomt wordt het locatie-etiket ingescand, waarna de goederen worden weggezet. Vanaf dat moment zijn de goederen beschikbaar voor verkoop of picking.

Picken van de goederen

We beschikken iedere dag over 6 orderpickers, die een vaste procedure volgen voor het picken van de goederen. Op de monitor ziet de picker de locatie waar de goederen moeten worden gepickt. Eenmaal op de juiste locatie aangekomen, wordt het locatie-etiket ingescand. Op haar beurt verschijnt het aantal te picken goederen op het scherm en worden de goederen gepickt. Nadien wordt het locatie-etiket nogmaals gescand ter bevestiging. De goederen zijn nu gepickt en de beschikbare voorraad werd zowel in het systeem als online aangepast.

Totaal assortiment

Merchandising service

Advies en opleidingen

Grote voorraad

Eigen productie

Snelle flexibele levering

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Altijd als eerste op de hoogte