Kwaliteit

Productkwaliteit en dienstverlening 

In de wereld van bevestigingsmiddelen en accessoires hangt alles af van de kwaliteit van het product. In veel toepassingen is dit het beslissende element. Daarom neemt pgb-Europe het begrip "productkwaliteit" zeer serieus. Om constant hoge kwaliteitsnormen te kunnen waarborgen, onderwerpen we onze leveranciers eerst aan strenge evaluaties. Vervolgens voeren we regelmatige steekproeven uit op inkomende goederen en, indien nodig, roepen we een erkend onafhankelijk laboratorium op.

Een andere vorm van kwaliteit, die pgb-Europe even belangrijk acht, is de kwaliteit van onze diensten: onze klantenservice, de e-shop en onze recente uitbreiding van het magazijn zijn slechts enkele voorbeelden. Sinds 2002 is pgb-Europe ISO 9001 gecertificeerd. Het doel van het kwaliteitssysteem is om de kwaliteit van onze diensten en producten te verhogen en de efficiency van het bedrijf te verbeteren.

Aan het begin van 2021 is het ISO certificaat verlengd.

 

QC Department

Wij streven naar kwalitatieve producten door middel van een gedegen inkooppolitiek. Alle ingekochte materialen moeten aan de eisen voldoen, volgens de standaard van DIN, ISO of op basis van specifieke klanteneisen. Leveranciers worden op basis van vorige prestaties en hun kwaliteitssystemen beoordeeld en goedgekeurd, goedgekeurd onder voorbehoud of afgekeurd.

Inkomende producten worden regelmatig gecontroleerd. Afhankelijk van het type product worden metingen uitgevoerd en rapporten opgesteld. De metingen worden uitgevoerd met apparaten als Fischerscope, Thermo Scientific x-ray, pull-out tester, go en no go kalibers, Torque tester, schuifmaat, micrometer, hardheidsmeter, profielprojector, en draadkaliber.

qc department

 

Wrijvingstestprocedure volgens EN 14399


EN 14399 is een Europese norm die de eisen specificeert voor voorgespannen constructieve boutverbindingen met hoge sterkte. De norm heeft betrekking op het testen en evalueren van de prestaties van voorgespannen bouten, moeren en sluitringen die worden gebruikt in staalconstructies. De norm omvat verschillende aspecten van boutverbindingen, waaronder wrijvingstesten waarvoor pgb specifieke testapparatuur met een koppelcapaciteit van 2000 Nm kocht van Kistler, Duitsland.

Wrijvingstest volgens EN 14399 HR en HV

De test wordt uitgevoerd om de wrijvingscoëfficiënt te bepalen tussen de contactvlakken van de boutkop/moer en de aangrenzende constructiedelen wanneer de boutverbinding wordt onderworpen aan een gespecificeerde voorspankracht.

Het doel van de wrijvingstest is ervoor te zorgen dat de ontworpen voorspanning (spanning) in de bout wordt bereikt en gehandhaafd na het aanhalen. Dit is cruciaal omdat het bereiken en behouden van de gewenste voorspanning de stabiliteit en integriteit van de staalconstructie garandeert.

  • Testopstelling = De wrijvingstest wordt meestal uitgevoerd met een speciale testopstelling of apparatuur die voor dit doel is ontworpen. De bout wordt in contact gebracht met de verbonden constructiedelen en de moer wordt aangedraaid tot het gespecificeerde koppel of de gespecificeerde spanning.
  • Voorbelasting = Door de moer aan te draaien wordt een bepaalde voorspankracht op de bout uitgeoefend.
  • Ontspanningsperiode = Na de eerste voorspanning wordt een korte pauze ingelast voordat de moer verder wordt aangehaald.
  • Aanhalen = Na de ontspanningsperiode wordt de bout opnieuw aangehaald tot het gespecificeerde koppel of de gespecificeerde spanning om het verlies aan voorspanning tijdens het aanspannen te compenseren.
  • Belastingsmeting = Tijdens de test wordt de voorspanning in de bout continu bewaakt met behulp van meetcellen of rekstrookjes.
  • Wrijvingscoëfficiëntberekening = De wrijvingscoëfficiënt tussen de boutoppervlakken wordt berekend op basis van de voorspanningswaarden die worden verkregen uit de belastingsmetingen tijdens de test.
  • Acceptatiecriteria = De testresultaten worden vergeleken met de gespecificeerde acceptatiecriteria om te bepalen of de boutverbinding voldoet aan de eisen van de norm.
artboard 1

 artboard 1 copy

artboard 1