You are using an outdated browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

Kwaliteit

Productkwaliteit en dienstverlening 

In de wereld van de bevestigingsmaterialen en toebehoren staat of valt alles met de kwaliteit van het product. Dit is in veel toepassingen hét doorslaggevende element. Daarom vat pgb-Europe het begrip 'productkwaliteit' heel ernstig op. Om aan constante hoge kwaliteitsnormen te kunnen voldoen, worden in de eerste plaats onze leveranciers aan een strenge beoordeling onderworpen. Vervolgens voeren wij op geregelde basis steekproeven uit op de binnengekomen goederen, en wordt indien nodig een beroep gedaan op een erkend onafhankelijk labo.

Een andere vorm van kwaliteit, die pgb-Europe even hoog in het vaandel draagt, is de kwaliteit van onze dienstverlening: onze klantenservice, de e-shop en onze recente uitbreiding van het magazijn zijn daar maar een paar voorbeelden van. Sinds 2002 is pgb-Europe ISO 9001 gecertificeerd. Het doel van het kwaliteitssysteem is de kwaliteit van onze diensten en producten te verhogen en de efficiëntie van het bedrijf op te voeren.

Begin 2021 werd het ISO certificaat verlengd.

 

QC Department

Door een gepaste inkooppolitiek streven wij ernaar dat alle ingekochte materiaal aan de eisen voldoet (cfr standaard volgens DIN, ISO, of volgens specificaties van de klant). Op basis van gegevens betreffende vroegere prestaties en een eventuele evaluatie van de kwaliteitssystemen van de leveranciers worden leveranciers goedgekeurd, goedgekeurd onder voorbehoud of niet goedgekeurd.

Binnengekomen goederen kunnen at random worden gecontroleerd. Afhankelijk van het type product worden metingen uitgevoerd en wordt een gestandaardiseerd rapport opgemaakt.

Metingen gebeuren door middel van volgende toestellen: Fischerscope, Thermo Scientific x-ray, pull-out tester, go en no go kalibers, Torque tester, schuifmaat, micrometer, harheidsmeter, profielprojector, draadkaliber.

 

Milieu

Bij pgb-Europe blijft het niet bij beloftes. ‘Duurzaam ondernemen’ zijn dan ook geen holle woorden. Ons engagement tegenover het milieu krijgt stilaan haar vorm. En dat kunnen we bewijzen.

Wat betekent duurzaam ondernemen concreet voor ons? Wel, de zon is de basis van iedere groene energiebron die we kennen: het laat de wind waaien, doet bomen en planten groeien, houdt de waterloop op gang, en nog veel meer.

Vlaanderen krijgt zo'n 1000 uren volle zon per jaar en deze kan omgezet worden tot groene energie die geen schadelijke stoffen in het milieu brengt. Daarom investeren wij, met de komst van het nieuwe automatische magazijn, in maar liefst 2400 zonnepanelen. Via deze weg proberen we om zoveel mogelijk op autonome energie te draaien en proberen we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.

Houden we verder nog rekening met het milieu? Uiteraard proberen we nog verder rekening te houden met het milieu en onze omgeving. Zo proberen we bijvoorbeeld afspraken te maken met onze partners omtrent het bedrijfsdrukwerk, waaronder catalogen, flyers en andere drukwerkartikelen. We vragen hen om te drukken op papier uit goed beheerde productie ( FSC, CO2 neutraal ). Hierdoor kunnen onze klanten zien dat het papier afkomstig is uit gecontroleerd bosbeheer en voldoet het aan de FSC normering. 

Verder trachten we tijdens het verzenden van onze goederen het verpakkingsmateriaal te beperken, en bovendien maken we gebruik van verpakkingsmateriaal (karton) dat reeds gerecycleerd is of gerecycleerd kan worden. Ook sorteren wij tijdens het ontvangen van de goederen, afkomstig van onze leveranciers. Zowel papier, karton als plastic worden gescheiden ingezameld.

Tot slot houden we ook rekening met de verschillende manieren van verzinken. Zo zorgen we er voor dat onze schroeven ChromeVI-vrij worden verzinkt en dat ze voldoen aan de RoHS richtlijnen.