pfs+ screw

#pfs+ screw

pfs+ screw

pfs+ - Vis à panneaux
Type DoP ETE
Old DoP Norme / EAD

PFWVZV - GZ

PFWVZG - GZ

20/0787/01

ETA 20/0787

PWVZV001

PWVZG001

EAD 130118-01-0603

PFWVTV - GZ

PFWVTG - GZ

20/0787/01

 

ETA 20/0787

PWVTV001

PWVTG001

EAD 130118-01-0603

PFWVTV - Z

PFWVTG - Z

20/0787/01

ETA 20/0787

PWVTV001

PWVTG001

EAD 130118-01-0603

PFWVTV - A2

PFWVTG - A2

 

 

PWVTV101

PWVTG101

EN 14592

PFWCTV - Z

PFWCTG - Z

20/0787/01

ETA 20/0787

PWCTV001

PWCTG001

EAD 130118-01-0603
 
pgb-fasteners - vis à panneaux
Type DoP Norme

PGWVZV - GZ

PGWVZG - GZ

MWVZV001

MWVZG001

EN 14592

PGWVZV - Z

PGWVZG - Z

MWVZV001

MWVZG001

EN 14592

PGWVTV - Z

PGWVTG - Z

MWVTV001

MWVTG001

EN 14592

PGWCZV - Z

PGWCZG - Z

MWCZV001

MWCZG001

EN 14592

PGWCTV - Z

PGWCTG - Z

MWCTV001

MWCTG001

EN 14592
PGWVVG - Z MWVVG001 EN 14592
PGWVVV - GZ MWVVV001 EN 14592
PGWVDG - Z MWVDG001 EN 14592

PGWVZV - A2

PGWVZG - A2

MWVZV101

MWVZG101

EN 14592

PGWVTV - A2

PGWVTG - A2

MWVTV101

MWVTG101

EN 14592
PGWCZV - A2 MWCZV101 EN 14592 
 
pfs+ Vis pour bois dur en acier inox
Type DoP Norme
PFWHTG PWHTG001 EN 14592
PFWHVG PWHVG001 EN 14592

PFWDTG - A2

PFWDTG - A4

PWDTG101

PWDTG102

EN 14592
PFFSBS PFSBS001 EN 14592
 
pfs+ Vis pour constructions en bois
Type DoP ETE
Old DoP Norme / EAD
PFETTG - Z 20/0787/01 ETA 20/0787 PETTG001 EAD 130118-01-0603
PFETTG - A2     PETTG101 EN 14592
PFEVTG - Z 20/0787/01 ETA 20/0787 PEVTG001 EAD 130118-01-0603
PFDCTG - Z 20/0787/01 ETA 20/0787 PDCTG001 EAD 130118-01-0603
     
pfs+ Vis spéciales
Type DoP Norme
PFFS-M - Z PFS-M001 EN 14592
PFMVTG - Z PMVTG001 EN 14592
TRESP - A2 TRESP101 EN 14592
 
Autres
Type DoP Norme
DIN 571 - Z 00571001  EN 14592
DIN 571 - A2 00571101 EN 14592
GM571 - Z GM571101 EN 14592
DIN 603 - Z 00603001 EN 14592
DIN 603 - A2 00603101 EN 14592
 
Vis pour plaque de plâtre
Type DoP Norme
PF0GPS - FOS P0GPS001 EN 14566
GPS - FOS 00GPS001 EN 14566
GPC - FOS 00GPC001 EN 14566
GPF - FOS 00GPF001 EN 14566
GPZ - FOS 00GPZ001 EN 14566
ZBBKR ZBBKR001 EN 14566
ZCKGP ZCKGP001 EN 14566
BHS 00BHS001 EN 14566